Het komt geregeld voor dat een school aangeeft dat zij een hoogbegaafd kind mét leer- of gedragsproblemen niet kunnen bieden wat het nodig heeft. De school heeft zorgplicht. Dit betekent dat zij een kind eigenlijk niet weg mogen sturen zonder dat zij er alles aan hebben gedaan het kind binnen de school te houden. Mocht de school zich echt handelingsverlegen verklaren, dan moeten zij helpen een vervangende school voor het kind te zoeken.

Toch komt het met enige regelmaat voor dat dit niet direct lukt en het kind thuis komt te zitten. Ook kiezen ouders vaak zelf voor een verandering van
schoolomgeving.

Waar kunt u als leerkracht of ouder nu op letten bij het zoeken van een geschikte school voor uw dubbel bijzondere kind of leerling? Gebruik de volgende checklist (vrij vertaald van Webb, 2005):

Over de school:

Wat is de visie van de school op deze kinderen?

Wie zijn de leerkrachten en hoe worden zij begeleid?

Hoe ziet het curriculum eruit?

Hoe hoog ligt het niveau?

Worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd?

Hoe worden cijfers toegekend en hoe worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld?

Hoe presteert de school?

Over het klimaat:

Is er een positief klimaat?

Hebben de leerkrachten respect voor de leerlingen en andersom?

Voelen de leerlingen zich op hun gemak?

Worden de leerlingen gesteund?

Zijn de leerlingen bezig met doelgerichte activiteiten?

Is het een uitdagende omgeving?

Is het een interactieve omgeving?

Wordt risico nemen gewaardeerd?

Is het een flexibele omgeving?

Zijn de verwachtingen duidelijk aangegeven voor de leerlingen?

Is de technologie recent?

Is er een open communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen?

Over de organisatie:

Zijn er verschillende niveaugroepen binnen een klas?

Zijn de roosters flexibel?

Ontvangen de leerkrachten bijscholing?

Over het programma:

Is de instructie uitdagend?

Zijn de roosters en niveaugroepjes flexibel in te delen?

Gaat de instructie uit van de kracht van de leerling?

Wordt de instructie op verschillende manieren gegeven?

Is er een variëteit aan materialen, hulpmiddelen en activiteiten?

Over het klassenmanagement:

Is duidelijk welk gedrag verwacht wordt?

Worden hoge prestaties verwacht?

Wordt er samengewerkt door leerlingen en leerkracht?

Wordt er positief gestimuleerd?

Is er gevoel voor humor bij de leerkrachten?

Wordt er op tijd feedback gegeven?

Worden vorderingen efficiënt bijgehouden?

Wordt er geëvalueerd, en hoe?

Is er aandacht voor sociaal-emotionele principes?

Ga dus niet alleen praten op een school – en schroom daarbij niet om heel veel vragen te stellen – maar vraag ook om een rondleiding onder schooltijd.

In een volgend artikel gaan we in op meer specifieke onderdelen van het schoolprogramma voor dubbel bijzondere kinderen.