Zoals beloofd, in dit artikel een lijstje van punten waar u op kunt letten, als u het curriculum van een potentiële nieuwe school voor uw dubbel bijzondere kind bekijkt.

Heeft deze school een speciaal programma, of verrijkingsmogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen?
Zijn er speciale materialen voor hoogbegaafde kinderen?
Wordt er gewerkt met aangepaste programma’s of met hulpmiddelen voor kinderen met leerproblemen?

Kijk of u de volgende punten ziet terugkomen in het onderwijsprogramma, of in het klassenmanagement:

Krijgen de leerlingen les in de onderwerpen waar ze goed in zijn?
Is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van strategieën en vaardigheden voor de onderwerpen waar de leerlingen moeite mee hebben?
Is er genoeg diversiteit in het programma?
Krijgen de leerlingen de hulpmiddelen die ze nodig hebben?
Wordt er duidelijke, intensieve instructie gegeven?
Is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Wordt de ontwikkeling van de leerlingen goed bijgehouden in individuele dossiers?
Zijn de onderlinge rollen en verantwoordelijkheden duidelijk?

U kunt informatie verzamelen over deze onderwerpen door:

Het bezoeken van de website van de school.
Het spreken van de directeur van de school.
Het spreken met de eventueel aanwezige schoolpsycholoog, orthopedagoog, remedial teacher of intern begeleider.
Het spreken met de eventueel aanwezige specialist hoogbegaafdheid.

Veel succes met de zoektocht naar de beste mogelijkheden voor uw dubbel bijzondere kind. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen.