Mensen, Meisjes, Vrouwen, Studenten, Vrienden, Studie

Sommige hoogbegaafde kinderen passen niet goed in het reguliere onderwijs. Een school voor fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs kan een uitkomst zijn, maar is niet altijd in de buurt. Of je kind scoort niet hoog genoeg om te worden toegelaten, door emotionele problemen die misschien júíst zijn ontstaan door een mismatch tussen kind en regulier onderwijs. In dit artikel dus nog enkele andere opties.

De democratische school

Bij democratische scholen hebben de leerlingen een zeer grote stem in beslissingen over kleine dagelijkse zaken en over grote schoolbrede zaken. De democratische scholen verschillen onderling sterk in organisatie, pedagogische overtuiging en methode van onderwijs.
Op een school zitten, net als in de echte maatschappij, kinderen en volwassenen met verschillende ideeën en interesses door elkaar. Op democratische scholen waardeert men elk kind om wie hij is. De kinderen leren ieder voor zich wat zij zélf belangrijk vinden en hoe ze met problemen kunnen omgaan. Hierdoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen en durven ze initiatief te nemen.
Let op: in Nederland worden niet alle democratische scholen door de inspectie als ‘school’ aangemerkt. Ouders van kinderen die naar een school gaan die wettelijk geen ‘school’ is, kunnen een boete krijgen.
Ga altijd zelf kijken op een school. Hangt er een fijne sfeer? Zie je gemotiveerde leerlingen die leren en onderzoeken, met leraren die hen begeleiden, of zie je jongeren die de héle dag aan het gamen zijn? Laat je kind ook zelf kijken waar hij het fijn vindt.

IVIO@school

Voor kinderen die wegens lichamelijke of psychische klachten of ernstige gedragsproblemen tijdelijk niet naar school kunnen, is het helemaal zelf (alleen) thuis doorwerken van de methodes van de eigen school vaak geen goede oplossing. IVIO@school helpt deze kinderen met een begeleid programma voor thuisonderwijs, dat eventueel ook in delen te volgen is. De kinderen blijven ingeschreven op de eigen school, die ook verantwoordelijk blijft voor het kind. Doel is altijd terugkeer op de eigen school.

IVIO-wereldschool

Dit is Nederlands afstandsonderwijs voor kinderen die reizen of geëmigreerd zijn. De kinderen volgen dan thuisonderwijs volgens het Nederlandse systeem. Dit is beschikbaar voor zowel basisscholieren als middelbare scholieren en eindigt met de Citotoets of het staatsexamen. Sommige ouders van hoogbegaafde kinderen kiezen bewust voor emigratie naar een land waar thuisonderwijs is toegestaan.

Feniks Talent/Spirare/Maatwerk Autisme e.d.

Bij deze voorzieningen worden hoogbegaafde drop-outs opgevangen. Ze volgen dagbesteding en soms het programma van de eigen school op afstand, terwijl ze leren hun talenten te ontdekken en doelen te stellen voor de toekomst. Ook hier is het doel om (indien mogelijk) weer terug te keren naar de eigen school.